ขั้นตอนควบคุมอุณหภูมิหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างทางชีวภาพผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการทดสอบวินิจฉัยซึ่งมีความสำคัญต่อความแม่นยำของผลการทดสอบความแม่นยำและความยืดหยุ่นของอุปกรณ์ทำความร้อนของเราสามารถรวมความเรียบง่ายของชุดเคมีในโรงเรียนมัธยมเข้ากับความแม่นยำของเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังของทีมประดิษฐ์เครื่องทำความร้อนขนาดเล็ก

สำหรับเชื้อโรคที่ติดเชื้อมีขั้นตอนควบคุมอุณหภูมิหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิมีความสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่ที่การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัยขนาดใหญ่มีจำกัด การไม่มีไฟฟ้าช่วยเพิ่มความซับซ้อนเป็นชั้น ๆ ฮีตเตอร์ขนาดเล็กของเราพูดถึงเรื่องนั้นมันสามารถใช้ในการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อตรวจจับไวรัสโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหากเราต้องสรุปประโยชน์ของเทคโนโลยีของเรามันจะเป็นการเข้าถึงการพกพาและความแม่นยำ