ยูเอ็นเผย113 ล้านคนประสบภาวะขาดอาหารรุนแรง

สหประชาชาติแถลงวันนี้ว่าประชาชนกว่า 113 ล้านคนใน 53 ประเทศประสบภาวะหิวโหยเข้าขั้นรุนแรงเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากสงครามและภัยพิบัติจากสภาพอากาศ โดยที่แอฟริกาได้รับผลกระทบหนักที่สุด

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(เอฟเอโอ)แถลงว่าเยเมน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อัฟกานิสถาน และซีเรียอยู่ในกลุ่ม 8 ประเทศซึ่งคิดเป็นสองในสามของจำนวนประชากรทั่วโลกที่มีความเสี่ยงอดอยาก จากการศึกษาประจำปีที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อ 3 ปีก่อน มาจากการรวบรวมข้อมูลประเทศที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหารมากที่สุด พบว่าประเทศในภูมิภาคแอฟริกามีสัดส่วนผู้ประสบภาวะขาดแคลนอาหารรุนแรงมากที่สุดถึงเกือบ 72 ล้านคน ซึ่งมาจากปัญหาหลักๆคือ ความขัดแย้ง ไร้เสถียรภาพ เศรษฐกิจไม่ดี และสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง เช่น แห้งแล้งจัด และน้ำท่วมหนัก นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยิ่งตอกย้ำถึงปัญหาของประเทศซึ่งเป็นที่พักพิงของผู้อพยพจำนวนมาก เช่น ประเทศเพื่อนบ้านซีเรีย และบังกลาเทศซึ่งเป็นที่อาศัยของชาวโรฮิงญาจากเมียนมากว่าล้านคน